ترفند متلب: ریشه یابی و حل معادلات جبری در متلب (بخش اول)

دانلود کد رایگان الگوریتم دو بخشی یا تنصیف – Bi-section Method

دانلود کد رایگان الگوریتم نیوتون رافسون – Newton-Raphson