ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

فیلم آموزشی حل مسأله کوله پشتی با استفاده از PSO (به زبان فارسی)