ثبت نام در دوره آموزشی متلب و هوش مصنوعی برای مهندسین صنایع — اسفند ۸۹