گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک

فرادرس فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات تکمیلی Feature و سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات ترسیمی سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات ویرایشی و قیود در فضای Sketch در نرم افزار سالیدورکز