ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

فیلم آموزشی طراحی مسیر یا Path Planning با استفاده از PSO (به زبان فارسی)