ارائه ۵۹ ساعت آموزش تخصصی در حوزه آموزش های عمومی تا شهریور ماه سال ۹۴

تولید برق از لیمو یا سیب زمینی

آیا همه میوه‌ها وسبزیجات قابلیت تولید برق دارند وچرا؟

فرادرس آموزش تولید برق از لیمو یا سیب زمینی