گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک

فرادرس پروژه ی عملی برای فضای Drawing در نرم افزار سالیدورکز

فرادرس فضای Drawing در نرم افزار سالیدورکز

فرادرس تمرین های عملی برای فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فرادرس فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز