گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

دانلود رایگان آموزش طراحی انبر جراحی به کمک نرم افزار Solidworks

مراجع مرتبط با آموزش طراحی بیومکانیکی به کمک نرم افزار Solidworks

کتیا انتخابی بهتر از سالیدورکز

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش پروژه محور طراحی بیومکانیکی به کمک نرم افزار Solidworks

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک

فرادرس پروژه ی عملی برای فضای Drawing در نرم افزار سالیدورکز