مراجع مرتبط با آموزش معماری کامپیوتر با رویکرد حل مساله‎

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش معماری کامپیوتر

فرادرس آموزشی طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی