گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های طراحی کاربردی و سه بعدی در مکانیک