مسئله فروشنده دوره گرد — به زبان ساده

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

آموزش طراحی الگوریتم

فیلم آموزشی شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب (به زبان فارسی)