گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس آموزشی طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی