سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن

فیلم آموزشی روش های کاهش مرتبه مدل های دینامیکی خطی در متلب (به فارسی)