نقد و بررسی مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

گنجینه آموزش های مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

مجموعه آموزش های مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال)

فرادرس آموزشی طراحی و پیاده سازی مدارات منطقی