مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

سخنرانی تد (Ted): دلیل اصلی وجود مغز + لینک دانلود

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)