بونی باسلر در مورد گفتگوی باکتری ها صحبت می کند

سخنرانی تد (Ted): در مورد گفتگوی باکتری ها + لینک دانلود