مراجع مرتبط با آموزش نرم افزار کتیا‎

گنجینه آموزش های طراحی مکانیکی

کتیا انتخابی بهتر از سالیدورکز

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش محیط طراحی یا محیط Sketcher نرم افزار کتیا (CATIA)