آموزش نمونه برداری و بازسازی اطلاعات در سیستم های کنترل دیجیتال

فیلم آموزشی الگوریتم جهش قورباغه های مخلوط شده یا (SFLA) (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی اعداد تصادفی، محاسبات و تحلیل آماری در متلب (به زبان فارسی)