ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس محاسبات اتصال کوتاه در نرم افزار ETAP

فرادرس آموزش تحلیل پخش بار در نرم افزار ETAP

فیلم آموزشی آشنایی با محیط نرم افزار ETAP