مراجع مرتبط با آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیطی و جغرافیا‎

سخنرانی تد (Ted): وقتی کامپیوترها باهوش تر از ما شوند، چه خواهد شد؟ + لینک دانلود

آموزش نرم افزار Etabs

آموزش OPENSEES نرم‌ افزار قدرتمند تحلیل های غیرخطی