کارگاه های آموزشی متلب سایت در یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی طراحی و پیاده سازی سیستم های فازی در متلب

دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند

کارگاه های آموزشی متلب سایت در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

کارگاه آموزشی بینش های جدید در داده کاوی نرم

کارگاه آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی در متلب (در دو بخش نظری و عملی)

کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند (در دو بخش نظری و عملی)

اولین کارگاه آموزشی ملی محاسبات نرم و سیستم های هوشمند – یادبود پروفسور کارو لوکس