کارگاه های آموزشی متلب سایت در یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند

کارگاه های آموزشی متلب سایت در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند (در دو بخش نظری و عملی)