بسته طلایی فیلم های آموزشی برنامه نویسی متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی گرافیک و ترسیم نمودار در متلب (به زبان فارسی)

ترفند متلب: ترسیم منحنی های سه بعدی در متلب