بسته زرین فیلم های آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی در متلب (به زبان فارسی)

متلب سایت، برترین وبسایت آموزشی ایران در جشنواره وب ایران