دانلود رایگان فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی بهینه سازی چندهدفه تکاملی (به فارسی)

کارگاه های آموزشی متلب سایت در یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران