دانلود کد رایگان الگوریتم دو بخشی یا تنصیف – Bi-section Method