گنجینه آموزش های تزریق پلاستیک، پرس و حجم دهی فلزات

مراجع مرتبط با آموزش تحلیل فرآیندهای شکل دهی حجمی فلزات و آموزش نرم افزار DEFORM‎

فرادرس فضای اسمبلی در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی حل تمرین‌های بخش Part در نرم افزار سالیدورکز

فیلم آموزشی دستورات تکمیلی Feature و سه بعدی در نرم افزار سالیدورکز