سخنرانی تد (Ted): کرگ ونتر از حیات مصنوعی پرده بر می دارد + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): یک نقشه از مغز + لینک دانلود

بونی باسلر در مورد گفتگوی باکتری ها صحبت می کند

سخنرانی تد (Ted): در مورد گفتگوی باکتری ها + لینک دانلود

سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود