گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

آموزش نرم افزار ETAP برای تحلیل سیستم های قدرت

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش محاسبات حفاظت الکتریکی در نرم افزار ETAP

فرادرس آموزش تحلیل پخش بار در نرم افزار ETAP

آموزش های فرادرس در زمینه مهندسی برق

فیلم آموزشی آشنایی با محیط نرم افزار ETAP