آموزش های فرادرس در زمینه برنامه نویسی

فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی)