گنجینه آموزش های مهندسی عمران

ارائه ۲۶ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی عمران و نقشه برداری تا شهریور ماه سال ۹۴

فیلم آموزشی کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD) (به زبان فارسی)