آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – اسفند ۹۶

آموزش های منتشر شده فرادرس – اسفند ۹۶

نقد و بررسی فرادرس بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند

آموزش طراحی واکنش گرا (Responsive) – مرور مفاهیم و دستورات

آموزش های منتشر شده فرادرس – بهمن ۹۶

آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – دی ۹۶

آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – آذر ۹۶

آموزش های منتشر شده فرادرس – آذر ۹۶