دانلود مقالات اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای هوشمند

دانلود رایگان راهنمای فارسی محاسبات سیمبولیک متلب Symbolic Math

دانلود یک پایان نامه در مورد برنامه ریزی ژنتیک از دانشگاه MIT