با matplotlib از دستورات گرافیکی متلب در برنامه نویسی پایتان (python) استفاده کنید

دویست و پنجاه مقاله در مورد الگوریتم رقابت استعماری + لینک دانلود

نحوه کد کردن کروموزوم، ذره و یا کشور در الگوریتم های بهینه سازی به صورت ماتریس

انقلابی جدید در آموزش آکادمیک – آموزش برای ۹۹ درصدی ها

فرصت کاری – دعوت به همکاری در توسعه نسخه انگلیسی وبسایت محاسبات تکاملی

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم کشورهای استعماری و k-means – پایان نامه

همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات