نقد و بررسی قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

 

آموزش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

مهندسی قابلیت اطمینان فرایندی عملی و کاربردی است که از اولین مراحل طراحی، آغاز و تا آخرین مراحل تولید و بهره برداری ادامه می یابد و در طی این دوره به کنترل، آزمون و ارزیابی، تجزیه و تحلیل، اصلاح و رفع خرابی های بالفعل و بالقوه موجود در سیستم، پرداخته و نهایتا منجر به پیش بینی نرخ وقوع خرابی و تخمین قابلیت اطمینان مجموعه مورد مطالعه، خواهد شد. یکی از زمینه های تحقیقاتی مهم در بهره برداری از سیستم های قدرت، قابلیت اطمینان سیستم های قدرت می باشد.

در این مجموعه آموزشی ابتدا مفاهیم پایه ارائه می شود، در درس های بعدی مدهای خرابی و توزیع احتمالی آن ها و ارزیابی پایایی سیستم ها و همچنین مدل سازی سیستم ها آموزش داده می‌ شود و  سپس فرایندهای مارکوف گسسته و پیوسته معرفی می شوند. تا به این جا مباحث ارائه شده، مربوط به قابلیت اطمینان در تمام سیستم ها می باشد و سپس در سه جلسه، مباحث قابلیت اطمینان در سه حوزه تولید، انتقال و توزیع بررسی و شاخص هایی که برای ارزیابی قابلیت اطمینان در حوزه سیستم های قدرت معرفی می شوند.

نقاط قوت

از جمله نقاط قوت این آموزش، تسلط آقای سهند قاسمی‌ نژاد لیاسی بر مباحث پایه ای قابلیت اطمینان می باشد.

نقاط ضعف

۱) بیشتر مباحث درسی ارائه شده و کمتر از مثال ها و تمرین ها در حین آموزش به کار برده شده است.

۲) در این آموزش، از کد نویسی در متلب و شبیه سازی در دیگر نرم افزارها مبحثی ارائه نشده است و دانشجو تنها از لحاظ تئوری با مفهموم قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت آموزش می بیند .

۳) مباحثی که در آموزش نمایش داده شده و در فایل ارسال شده توسط موسسه فرادرس به صورت PDF می باشد بسیار ناقص و کم می باشد، به این معنا که می بایست بسیاری از نکات را خود دانشجو از بین صحبت های مدرس، استخراج کرده و در جزوه ای دیگر یاداشت کند و این نکات در جزوه ارسال شده توسط فرادرس نوشته نشده است و این باعث می‌ شود که فرایند آموزش طولانی شود زیرا به ازای هر نکته ای که مدرس ارائه می کند، دانشجو می بایست فیلم آموزشی را متوقف و آن نکات را یاداشت کرده و دوباره فیلم آموزش را اجرا کند.

۴) کتابی که برای این درس توسط اساتید دانشگاه ارائه می شود کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت (Reliability Evaluation of Power Systems) نوشته روی بیلینتون و رونالد آلن (Roy Billinton & Ronald N.Allan) می باشد، بهتر بود که درحوزه سیستم های قدرت به مثال های این کتاب و دیگر کتاب های مرجع در حوزه های انتقال و توزیع رجوع می‌ شد.

۵) فیلم های آموزشی برخی از درس ها کوتاه و برخی دیگر طولانی بود.

پیشنهادات

در صورتی که نواقص فوق رفع شود این آموزش به کیفیت بالا نزدیک می شود، یعنی :

۱) می توان بعد از آموزش هر بحث درسی دو یا سه مثال با ترتیب مثال های آسان تا متوسط و سخت برای هر مبحث درسی برای دانشجو، کامل ارائه شود.

۲) از شبیه سازی و کدنویسی در حین آموزش استفاده شود.

۳) جزوه ارائه شده توسط فرادرس کامل تر و جامع تر باشد، به گونه ای که با پرینت گرفتن این جزوه ها دیگر نیاز نباشد تا دانشجو جزوه جداگانه ای را تهیه و نکات را از بین صحبت های مدرس را در آن جزوه یادداشت کند.

۴) از کتاب معرفی شده در حین آموزش استفاده شود.

۵) مدت زمان فیلم های آموزشی را به یک اندازه در نظر گرفت.

۶) می توان از فرمت زیر برای فایل جزوه برای دانشجویان، استفاده کرد تا تنها با پرینت گرفتن جزوه ارسالی توسط موسسه فرادرس نیاز به خرید دفتر نباشد و دانشجو نکات را در همان صفحات یادداشت کند.

 

 

آنچه مطالعه کردید، توسط جناب آقای فرشید دهقانی به عنوان پیاده سازی و برداشت متنی بخش هایی از آموزش «قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت» تهیه شده و جهت استفاده مخاطبین گرامی در متلب سایت منتشر می شود.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *