دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

در ادامه چند کد از کدسرا (+)، که به مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP (Travelling Salesman Problem) پرداخته اند، برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از کدها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

در ادامه چند کد از کدسرا (+)، که به مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP (Travelling Salesman Problem) پرداخته اند، برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از کدها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

حل مسأله فروشنده دوره گرد توسط الگوریتم سیستم مورچگان کمینه-بیشینه

عنوان انگلیسی: Solve TSP by MMAS

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد متقارن و غیر متقارن توسط الگوریتم کلونی مورچگان

عنوان انگلیسی: Solving Symmetrical and DisSymmetrical TSP base on Ant Colony Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد توسط روش برنامه ریزی پویا

عنوان انگلیسی: Dynamic Programming solution to the TSP

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

یک الگوریتم مبتنی بر رگرسیون فرایند گوسی برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

عنوان انگلیسی: An Algorithm Based on Gaussian Process Regression Model for the Traveling Salesman Problem

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل کننده مسأله فروشنده دوره گرد توسط روش بهینه سازی آنتروپی متقابل

عنوان انگلیسی: Cross Entropy TSP Solver

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل کننده مسأله فروشنده دوره گرد توسط سیستم مورچگان

عنوان انگلیسی: Ant System TSP Solver

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد توسط سیستم کلونی مورچکان

عنوان انگلیسی: Solving TSP with Ant Colony System

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد چندگانه توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با شروع ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Start Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با پایان ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه با شروع و پایان ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Start-End Point Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه با شروع ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Start Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز و چندگانه توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه و باز با نقطه پایانی ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بهینه سازی کلونی مورچگان مورد استفاده برای حل مسأله TSP

عنوان انگلیسی: Ant Colony Optimization Techniques applied on Travelling Salesman Problem

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

الگوریتم نزدیک ترین همسایگی برای حل مسأله فروشنده دوره گرد یا TSP

عنوان انگلیسی: Nearest Neighbor algorithm for the Travelling Salesman Problem

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل مسأله فروشنده دوره گرد چندگانه با انبارهای چندگانه (MDMTSP) توسط الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: MDMTSPV-GA: Multiple Depot Multiple Traveling Salesmen Problem solved by Genetic Algorithm

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

معرفی آموزش های فرادرس

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *