دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری چهارم)

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری چهارم) 

بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در گرایش های مختلف مهندسی برق از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته های پژوهشی، و همچنین تشویق محققان برنامه ریزی شده بود.

در ادامه مقالات کنفرانس ICEE2012 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری چهارم) 

بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در گرایش های مختلف مهندسی برق از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته های پژوهشی، و همچنین تشویق محققان برنامه ریزی شده بود.

در ادامه مقالات کنفرانس ICEE2012 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

ردیف عنوان مقاله نام نویسندگان لینک دانلود
۱ Imperialist Competitive Algorithm for Reactive Power Dispatch Problem in Electricity Markets J. Saebi , H. Ghasemi, S. Afsharnia, H. Rajabi Mashhadi لینک دانلود
۲ Novel Frequency Reconfigurable Microstrip Monopole Antenna for Multi-Radio Wireless Applications Hamid Boudaghi, Mohammadnaghi Azarmanesh, and Hossein Mardani لینک دانلود
۳ برای لیتوگرافی لیزری DVD سامانه خودکانونی با استفاده از هد دستگاه امین آقائی روزبهانی، احمد عفیفی و محمد امین بصام لینک دانلود
۴ بر اساس اصول پونتریاگین و کنترل DC به DC کنترل سوئیچینگ در مبدل چند برابرکنندهی ولتاژ bang-bang وحید پاشازاده، ارس ادهمی میرحسینی و محمدجواد یزدان پناه لینک دانلود
۵ سیستم دقیق و هوشمند پایش آتش در محیط های گوناگون با استفاده از پردازش تصویر خسرو رضایی, محمد راسق قزلباش, جواد حدادنیا لینک دانلود
۶ بررسی رفتار واگرایی میدان های الکترومغناطیسی در گوه های پلاسمون مجید رسولی دیسفانی و محمد صادق ابریشمیان لینک دانلود
۷ سیاهچاله: یک عملگر جدید در الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل تک مدی محمد دورقی نژاد, حسین نظام آبادی پور, ملیحه مغفوری, لینک دانلود
۸ ارائه مدل معماری سیستم پیشگیری از نفوذ همکاری مبتنی بر میزبان در فضای محاسبات ابری عاطفه ترکمن, مرجان بحرالعلوم, محمد حسام تدین لینک دانلود
۹ Systematic Method for Modeling and Designing of an Optofluidic Sensor to Measure the Pressure and Flow Rate M. Mansuri, M. Ebnali-Heidari, S. Mokhtarian, and M. K. Moravvej-Farshi لینک دانلود
۱۰ ارائه پروتکل کارآمد برای تولید کلید نظیر به نظیر و گروهی در شبکه های حسگر بدنی زهره گلی,مریم خسروی,علی فانیان لینک دانلود
۱۱ Simulation of Memristor Crossbar Structure on GPU Platform “Mohammad Bavandpour, Saeed Bagheri Shouraki, Hamid Soleimani, Arash Ahmadi, Ali Asghar Makhlooghpour” لینک دانلود
۱۲ Dual-Polarized Printed Dipole Printed Annular Ring for Wi-Fi Application M. Khosronezhad, M. Kaboli, M. S. Abrishamian لینک دانلود
۱۳ A Fuzzy based Very Low Bit Rate Speech Coding with High Accuracy Milad Johnny, Javad Mirzaee لینک دانلود
۱۴ Opportunistic Spectrum Leasing in Cooperative Cognitive Rad io Networks Mehdi Ghamari Adian, Hassan Aghaeinia لینک دانلود
۱۵ A Comparative Study of PID and Fuzzy Logic Controller for a Magnetic Susp ension System M.Ahmadi, H.Zarabadipour, M.Adeli لینک دانلود
۱۶ Video Summarization Using Fuzzy C-Means Clustering Ebrahim Asadi, Nasrolla Moghadam Charkari لینک دانلود
۱۷ Excitation of Surface Plasmons in Metallic Thin Films Using Nanoparticle Arrays Fahimeh Armin, Mir Mojtaba Mirsalehi لینک دانلود
۱۸ Operational Analysis and Designing Impedance Network of Current-Type Z-Source Inverters Alfred Baghramian, Meisam Sanatgar لینک دانلود
۱۹ تولید طیف ابرپیوستار در محدوده نور مرئی با استفاده از فیبر بلور فوتونی لانه زنبوری فرشید کوهی کمالی ,حامد سقایی , مجید ابن علی حیدری , محمد کاظم مروج فرشی لینک دانلود
۲۰ تحلیل خطای فاز در اسیلاتور متعامد تزریق از سورس حجت غنودی , حسین میار نعیمی لینک دانلود
۲۱ طراحی سیستمی هوشمند در تضخیص تومور های سرطان پستان با استفاده از پردازش تصویر و تبدیل موجک گسسته محمد راسق قزلباش, خسرو رضایی, جواد حدادنیا لینک دانلود
۲۲ Analysis of Operational Modes of Step-Up DC-DC Converter with High Voltage Gain and Calculation of Output Voltage Ripple Saeid Razavi Nesaz, Ebrahim Babaei, Keyvan Javadi khasraghi لینک دانلود
۲۳ Design of a Microwave Dual-band Filter Using Frequency Sele ctive Surfaces Masoomeh Khalilzadeh, Mir Mojtaba Mirsalehi لینک دانلود
۲۴ آشکارسازی داده در سیستم های OFDM با استفاده از همسان سازی نیمه کور کانال در حضور آفست فرکانس مرضیه آذرنگ, مصطفی درختیان, عباس شیخی لینک دانلود
۲۵ Designing of a Four-Channel Add-Drop Filter Based on Photonic Crystal Asymmetric Ring Resonator on InP Su bstrate M. Nikoufard, N. Hajiloo, S. Amadeh لینک دانلود
۲۶ Predicting Earthquake Time Series Using Fuzzy Descriptor Models Behzad Bahrami, Masoud Shafiee لینک دانلود
۲۷ A Novel Scheme for Power Allocation and Relay Selection in Wireless Sensor Networks Esmaeil Ramezani, Asghar Ebrahimi, Farid Ghiyasi لینک دانلود
۲۸ Direct Torque Control of Two-Phase Induction Motors Fed by Two- and Three-leg Inverters Y. Sangsefidi, S. Ziaeinejad, A. Shoulaie لینک دانلود
۲۹ افزایش دقت و سرعت تخمین زاویه ورود (AOA) هدف در روش ردیابی تک پالس مقایسه فاز با استفاده از شبکه عصبی شروین امیری ، نسرین موتاب ساعی , حمیدرضا ساعی لینک دانلود
۳۰ A New ROI and Block Based Watermarking Scheme Using DWT Razieh Keshavarzian لینک دانلود
۳۱ پردازشگر ML-CFAR تعمیم یافته برای آشکارسازی اهداف راداری در کلاتر ویبول حمید یزدچی ، محمدرضا تابان ,محمود مدرس هاشمی لینک دانلود
۳۲ A Novel Design for Single-Wavelength All-Optical Flip-Flop Employing Two Coupled SOA-MZIs Mohammad Sedghi, Hassan Kaatuzian, and Saeid Khatami لینک دانلود
۳۳ SELECTIVE PARTIAL UPDATE NORMALIZED LEAST MEAN SQUARE ALGORITHMS FOR DISTRIBUTED ESTIMATION OVER AN ADAPTIVE INCREMENTAL NETWORK Mohammad Shams Esfand Abadi, Ali-Reza Danaee لینک دانلود
۳۴ رشد مورفولوژیک مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپیک: مطالعه دقت زمانی مریم مومنی، حمید ابریشمی مقدم ، کامران کاظمی ، راینهارد گرب، فابریس والوا لینک دانلود
۳۵ یک الگوریتم جدید کلونی مورچه مبتنی بر جمعیت برای بهینهسازی پیوسته سحر کیانفر , محمدرضا میبدی لینک دانلود
۳۶ مقایسه بین روشهای کاهش تنوعات در سیستمهای شناسایی خودکار زبان گفتاری شقایق رضا ، جهانشاه کبودیان , طاهره امامی لینک دانلود
۳۷ جهت تحلیل پراکندگی MLS و RPIM روش بدون شبکه ترکیبی با توابع شکل الکترومغناطیسی سه بعدی علی حسنی , امیراحمد شیشه گر لینک دانلود
۳۸ A New Mixed Cascaded Diode Clamped Multilevel Converter for High Power Applications Meisam Sadeghi, Seyed Hossein Hosseini لینک دانلود
۳۹ Decentralized Disturbance Rejection Control of Multi-Area Power Systems Using Generalized Extended State Observer Mojtaba Hasanzadeh, Mohammad Reza Jahed-Motlagh, and Mohammad Hosein Kazemi لینک دانلود
۴۰ تأثیر پارکینگهای خودروهای برقی بر تراکم خطوط انتقال و قیمت در بازار برق هادی احمدی , محسن پارسا مقدم لینک دانلود
۴۱ تعیین بیشینه سفتی مجازی ارائه شده توسط واسط لامسهای با ردیاب مجزا احمد مشایخی ، میثم جهانبخشی ، علی نحوی ، علی مقداری لینک دانلود
۴۲ Stereo-Based Visual Navigation of Mobile Robots in Unknown Environments H. Soltani, H. D. Taghirad ,A.R. Norouzzadeh Ravari لینک دانلود
۴۳ معرفی حمله جدید تزریق SQL متقاطع (XSI) و جلوگیری از حمله های تزریق محمود قربان زاده, حمیدرضا شهریاری لینک دانلود
۴۴ Novel Methods with Fuzzy Logic and ANFIS Controller Based SVC for Damping Sub-Synchronous Resonance and Low-Frequency Power Oscillation Akbar Lak, Daryoush Nazarpour, Hasan Ghahramani لینک دانلود
۴۵ A Novel Multichannel Demultiplexer in Two Dimensional Plasmonic Waveguides with Nanodisk Resonators Alireza Dolatabady, Nosrat Granpayeh لینک دانلود
۴۶ کنترلر فازی جهت کنترل ولتاژ لینک DC اینورتر پنج سطحی آبشاری با کاربری در جبران ساز استاتیکی سیستم توزیع علی ردانی پور, محمدرضا علیزاده پهلوانی لینک دانلود
۴۷ ارائه مدلی مبتنی بر انجمن خبرگان زمینه تصادفی شرطی MCRFE برای دسته بندی اشیا در تصویر علی جلیلوند, حمیدرضا شایق بروجنی ,کورش مظفری,نصرالله مقدم چرکری لینک دانلود
۴۸ تعیین الگوی بهینه قطع و وصل کلید های فرمان پذیر به منظور پیک سایی و کاهش هزینه ها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تبرید محسن گیتی زاده, مهدی تقی زاده, حسین کرمپور لینک دانلود
۴۹ مقایسه آسیب پرتویی دیودهای BYV27 و BYV95C به روش C-V امیر حهینی , سید امیر حهی فقهی , امید شکوفا , حمیده دانشور لینک دانلود
۵۰ Easily Implemented Miniaturized ENZ Metamaterial Medium Using Spiral Inductors S. M. Mousavi Roknabadi, A. Jafargholi, S. A. Mirtaheri, M. Kamyab لینک دانلود
۵۱ Two-stage text feature selection method using fuzzy entropy measure and an t colony optimization Fardin Ahmadizar, Majid Hemmati, Ahmad Rabanimotlagh لینک دانلود
۵۲ An Improved BIRA for Memories with Optimal Repair Rate Using a Flipping Analyzer Payam Habiby, Rahebeh Niaraki asli لینک دانلود
۵۳ Distributed Beamforming for SINR Balancing Approach in Cognitive Two-Way Relay Networks With Imperfect Channel State Information Seyed Hamid Safavi, Mehrdad Ardebilipour, Vahid Jamali, and Mahmoud Ahmadian لینک دانلود
۵۴ Biomedical Signal Denoising by Adaptive Wavelet Design Using Genetic Algorithms Saleh Masoodian, Amir Bazrafshan, Habib Rajabi Mashhadi لینک دانلود
۵۵ A Rectangular Defected Ground Structure (DGS) for Reduction of Mutual Coupling Between Closely-Spaced Microstrip Antennas Asieh Habashi, Javad Nourinia, Changiz Ghobadi لینک دانلود
۵۶ Parallel Force and Position Control with the aid of Variable Impedance Model in Robot Manipulators Seyed Abdolreza Fatemi, Vahid Johari Majd, Mohammad Reza Ebrahimpour لینک دانلود
۵۷ استفاده از تکنیک انطباق الگوی بهبود یافته و مدل سازی چندجمل های برای فشرده سازی با/بدون اتلاف سیگنالهای گفتار هادی گرایلو, امین قنبرزاده, آیدین خداشناس, مصطفی صفایی لینک دانلود
۵۸ Low Profile H-Plane Horn Antenna Based on Half Mode Substrate Integrated Waveguide Technique Seyed Ali Razavi, Mohammad H Neshati لینک دانلود
۵۹ Low Profile Circularly Polarized Cavity Backed Antenna Using HMSIW Technique Seyed Ali Razavi, Mohammad H Neshati لینک دانلود
۶۰ Novel Wavelet Transform-Based Fault Location Algorithm in Three Terminal Transmission Lines A. Ahmadimanesh, S. M. Shahrtash لینک دانلود
۶۱ طراحی یک تقویت کننده با پهنای باند قابل تنظیم و توان مصرفی ۸۸/۲ nW برای استفاده در سیستم های ضبط سیگنالهای عصبی بیسیم سیامک جانیان پور, مجید بقایی نژاد, ایمان کیانپور لینک دانلود
۶۲ Dependence of Self-Heating Effect on Substrate in AlGaN/GaN HEMT Devices Ali Haghshenas, Morteza Fathipour لینک دانلود
۶۳ The Management of Distributed Energy Resources for Voltage Contr ol in Smart Grids Majid Horoufiany, Ahad Kazemi, Vahid Maleki لینک دانلود
۶۴ Two-Microphone Speech Enhancement Using a Learned Binary Mask Roohollah Abdipour, Ahmad Akbari, Mohsen Rahmani, and Babak Nasersharif لینک دانلود
۶۵ An Adaptive Beltrami Detail Preserving Filter for Image De-noising Reza Vafaee, Saeid Saryazdi, Ahmad Hakimi لینک دانلود
۶۶ Stochastic-Based Risk-Constrained Optimal Self-Scheduling for a Generation Company in Electricity Market Somayye Bazmohammadi, Asghar Akbari Foroud, Najme Bazmohammadi لینک دانلود
۶۷ کاربرد شبکههای عصبی در محلی سازی شبکههای حسگر بیسیم به کمک تاثیر وزن شدت سیگنال دریافتی هر گره حسگر وفا میهمی، محمد فتحی لینک دانلود
۶۸ پیشنهاد یک امضای حلقوی آستانهای مبتنی بر شناسهی غیرقابل جعل توسط مرکز تولید کلید خصوصی فرشته شیروی , مهدی برنجکوب لینک دانلود
۶۹ Speed and Torque Control of Induction Motor by Using Robust H∞ Mixed-Sensitivity Problem Via T-S Fuzzy Model Vahid Azimi, Mohammad Ali Nekoui, Ahmad Fakharian لینک دانلود
۷۰ Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVD Saeed Karimimehr, Shadrokh Samavi, Hoda Rezaee Kaviani, Mojtaba Mahdavi لینک دانلود
۷۱ بهسازی سیگنال گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف با ویژگی های DCT علی آرودی, هادی ویسی, حسین صامتی, محمد حسین قزل ایاغ لینک دانلود
۷۲ stripmap جبران حرکت سکو در تصویربرداری راداری در مد حمیدرضا هاشم پور, عباس شیخی لینک دانلود
۷۳ استفاده از بسط چبی شف در تعیین طیف دو بعدی رادار های روزنه مصنوعی دو پایه محمد زمانی, محمود مدرس هاشمی, محمد فرزان صباحی لینک دانلود
۷۴ Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks Under PRimary Outage Constraint Vahid jamali, mahmoud ahmadian, seyed hamid safavi, mehrdad ardebilipour لینک دانلود
۷۵ Controlling a 4-wire PV-AF System in Existence of Unbalanced and Distorted Supply Voltages Saeid Khani , Leila Mohammadian , and Seyed Hossein Hosseini لینک دانلود
۷۶ کنترل زمان محدود ماشین با یک تریلر به کمک روش TSM(Terminal Sliding Mode) عارف شاه منصوریان, محمد حسین شفیعی, صدیقه بینازاده لینک دانلود
۷۷ رنگ آمیزی تصاویر خاکستری توسط تجزیه درخت چهارتایی و ترکیب رنگ سید عباس حسینی پور , حسین نظام آبادی, سعید سریزدی لینک دانلود
۷۸ Wavelet Coefficient Quantization for Blind Image Watermarking Mehdi Hajizadeh, Heidar Ebrahimi لینک دانلود
۷۹ Target Tracking in Pulse-Doppler MIMO Radar by Extended Kalman Filter Using Velocity Vector M. Jabbarian, H. Khaleghi Bizaki لینک دانلود
۸۰ بهبود حاشیهی پایداری ولتاژ در مسئلهی مدیریت تراکم با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی منیژه حیدریپور, اصغر اکبریفرود لینک دانلود
۸۱ تشخیص اعمال انسان با مدل مخفی مارکوف فازی کوروش مظفری, جلال الدین نصیری, علی جلیلوند, نصرالله مقدم چرکری لینک دانلود
۸۲ Whole Arm Manipulation Planning Based on Grasp Dynamic Properties and Sampling-Based Algorithms with Kinematic Analysis Behzad Talaei, Farzaneh Abdollahi, H. A. Talebi لینک دانلود
۸۳ بهینه سازی سرعت آستانهیابی مبتنی بر آنتروپی با بکارگیری الگوریتم (HS) جستجوی هارمونی خلیل خلیلی, محمد علی مرادپور, مجتبی قهرمانی لینک دانلود
۸۴ استخراج و آنالیز ویژگی های غیرخطی در بازشناسی چهره زینب شکوهی, کریم فائز, ابراهیم پرچم, زهرا هنرپیشه لینک دانلود
۸۵ تخمین کور کانال بر اساس زیرفضا در سیستم های OFDM با استفاده از حامل های مجازی زاهد عزیزی, حمید فرخی لینک دانلود
۸۶ کنترل سیلان توان و کاهش سطح اتصال کوتاه بطور همزمان توسط جبران ساز استاتیکی سنکرون سری مهدی سرادارزاده, شاهرخ فرهنگی, کسری دستجانی فراهانی لینک دانلود
۸۷ A New 8-Transistors Floating Full-Adder Circuit Nabiallah Shiri Asmangerdi, Javad Forounchi, Kuresh Ghanbari لینک دانلود
۸۸ Speech Enhancement Using Kernel Recursive Least-Squares Method Sina Ghalami Osgouei, Masoud Geravanchizadeh, Alireza Abadianfard لینک دانلود
۸۹ A Low Power 900 MHz ISM Band CMOS Ring Oscillator with Wide Tuning Range Control Sayeed Reza Alawi, Hassan Khawari, Majid Baghaei-Nejad لینک دانلود
۹۰ A Novel Protocol for Detection of Concealed Information Ehsan Darestani Farahani, Mohammad Hassan Moradi لینک دانلود
۹۱ The Effect of Channel State Information on the Capacity Bounds of MIMO Relay Channel Alireza Alizadeh, Ghosheh Abed Hodtani لینک دانلود
۹۲ طراحی مولد اعداد شبه تصادفی مبتنی بر تابع چکیدهساز بلیک حسن نعمتی اندواری، ستار میرزاکوچکی لینک دانلود
۹۳ An experimental investigation about the heat transfer phenomenon in human teeth Hossein Saghlatoon, Malihe Soleimani, Sahar Moghimi, Maryam Talebi لینک دانلود
۹۴ Linear Circuit-Oriented Model of Photovoltaic Array Using Optimization Algorithm Hamid Reza Mohajeri, Mohsen Parsa Moghaddam, Mahdi Shahparasti, Mostafa Mohamadian لینک دانلود
۹۵ Analysis of Corona Effect on Lightning Performance of HV Overhead Transmission Line Using ATP/EMTP Sajjad Astinfeshan, Ahmad Gholami , Mortza Mohajeri لینک دانلود
۹۶ A PCA-Based Kalman Estimation Approach for System with Colored Measurement Noise Mohammad Afshari, Ahmadreza Tavasoli, Jafar Ghaisari لینک دانلود
۹۷ بهبود پایداری گذرای توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه ای با بهرهگیری از کنترل کننده فازی علی اصغر صمدی، علی مالکی ، مصطفی جزایری لینک دانلود
۹۸ An Improved Direct Torque Control for Torque Ripple Minimization of Four-Switch Brushless DC Motor with Trapezoidal Back-EMF Reza Heidari, Gholam Reza Arab Markadeh, Saeed Abazari لینک دانلود
۹۹ Geometrical Analysis of Altitude Estimation Error Caused by Pixel Quantization in Stereo Vision Fahimeh Fooladgar, Shadrokh Samavi, S. M. Reza Soroushmehr لینک دانلود
۱۰۰ A Novel MEMS-based Wideband Frequency Tunable Microstrip Pa tch Antenna Hadi Mirzajani, Mahdi Nasiri and Habib Badri Ghavifekr لینک دانلود
۱۰۱ نشانه گذاری امنیت بالا با تبدیل آرنولد به همراه آشکارسازی بهینه به کمک تئوری بیز سید عطااله ضیائیان حسینیان، محمد دهقانی سلطانی، حمیدرضا امین داور لینک دانلود

معرفی آموزش های فرادرس

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *