دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری پنجم)

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری پنجم)

بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در گرایش های مختلف مهندسی برق از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته های پژوهشی، و همچنین تشویق محققان برنامه ریزی شده بود.

در ادامه مقالات کنفرانس ICEE2012 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری پنجم)

بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در گرایش های مختلف مهندسی برق از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته های پژوهشی، و همچنین تشویق محققان برنامه ریزی شده بود.

در ادامه مقالات کنفرانس ICEE2012 برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقاله ها، بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

ردیف عنوان مقاله نام نویسندگان لینک دانلود
۱ Development a New Algorithm for Maximum Power Point Tracking of
Partially Shaded Photovoltaic Arrays
Hamid Reza Mohajeri, Mohsen Parsa Moghaddam, Mahdi Shahparasti, Mostafa Mohamadian لینک دانلود
۲ بررسی تاثیر برقگیر های اکسید روی بر روی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه در خط انتقال و پست های فشار قوی سجاد آستین فشان, احمد غلامی, مرتضی مهاجری لینک دانلود
۳ A note on switching signal of switched linear systems Iman Zamani, Masoud Shafiee لینک دانلود
۴ Bandwidth Enhancement of Substrate Integrated
Waveguide Quadrature Hybrid
Sara Sadat Karimabadi, Amir Reza Attari لینک دانلود
۵ Leakage Current Reduction in Domino Logic M. J. Mohammadzamani, S. M. Tabatabaei, M. Fathipour لینک دانلود
۶ Optimizing Cluster-Head selection in Wireless Sensor Networks using
Genetic Algorithm and Harmony Search Algorithm
Mohammad Karimi, Hamid Reza Naji, and Shahrzad Golestani لینک دانلود
۷ جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی مجید رضوانی ,علیرضا طاووسی, محسن علی عباسی جزه ای, عباس کتابی لینک دانلود
۸ Optimized design and implementation of low-cost, sensitive and
versatile Vibrating Sample Magnetometer
Nahid Hosseini, Somayeh Khiabani, Farrokh Sarreshtedari, Mehdi Fardmanesh لینک دانلود
۹ ردیابی ماهواره های مدار دایروی LEO با استفاده از الگوریتم IMM امین رزمی، آیدا معینی, اصغر ابراهیمی لینک دانلود
۱۰ تخصیص منابع با ترکیب مدولاسیون وفقی و تخصیص توان در شبکه های رادیو شناختگر رضا خدرزاده, عبدجبار حسنوند, حمید فرخی لینک دانلود
۱۱ افزایش ولتاژ شکست و کاهش اثر خودگرمایی در افزاره ی SOI-LDMOS محبوبه نصیری فر، علیرضا مجاب, مرتضی فتحی پور لینک دانلود
۱۲ An improved quantum behaved gravitational search algorithm Mohadeseh Soleimanpour-moghadam, Hossein Nezamabadi-pour لینک دانلود
۱۳ طراحی و ساخت هایبرید ۱۸۰ درجه باند وسیع بر پایه ی مقسم توان گایسل مهدی فرتوک زاده، سید حسین محسنی ارمکی، مرتضی کازرونی لینک دانلود
۱۴ “A Wideband Low-Noise Downconversion Mixer
with Positive-Neg ative Feedbacks”
Hadi Naderian, Ahmad Hakimi, Masoud Movahhedi لینک دانلود
۱۵ A Classifier Combination Approach for Farsi Accents Recognition Shahab Jalalvand, Ahmad Akbari, Babak Nasersharif لینک دانلود
۱۶ An Ultra Wideband 1 to 4 Wilkinson Power Divider with High Q Band-
Notched Using Symmetric Defected Ground Structure
S. H. Ramazannia, S. Chamaani, S. A. Mirtaheri, F. Khajeh Mirzaee لینک دانلود
۱۷ طراحی کنترل کننده تطبیقی غیر خطی برای گرسپر ربات لاپاروسکوپی امیر ریخته گر غیاثی, امیر امین زاده قوی فکر, سید محمد رضا سجادی لینک دانلود
۱۸ Modeling, Simulation and Analysis of A Novel Two Layer 8/6 Hybrid
Switched Reluctance Motor/Field-Assisted Generator
A.Siadatan, V.Najmi, E.Afjei لینک دانلود
۱۹ Direct Torque Control of a Single Phase Induction Motor Using
Backstepping Control
Kh. Rahmati, Gholamreza Arab MArkadeh, Navid R. Abjadi, Jafar Soltani لینک دانلود
۲۰ ۳D Model Retrieval Using Linear Prediction Coding
Descriptor
Vahid Mehrdad, Hossein Ebrahimnezhad لینک دانلود
۲۱ A Constructive Proof of Nonlinear Small-Gain Theorem for Hybrid
Systems
Navid Noroozi, Saeed Ahmadizadeh, Alireza Khayatian لینک دانلود
۲۲ Modeling and Analysis of A 12/8 Field-A ssisted Switched Reluctance Generator V.Najmi لینک دانلود
۲۳ Design and Implementation of a Polarization Qubit Discriminator in
Integrated Photonic Quantum Gates
Masoomeh Taherkhani, Shahram Mohammadnejad لینک دانلود
۲۴ An Adaptive Environmental Modeling Localization
Method in Wireless Sensor Networks
Babak Solhjoo, Mohammad Ali Tinati لینک دانلود
۲۵ View-Based 3D Objects Retrieval Using Geometric
Features of Silhouette in Different Canonical
Characte rization
Mohammad Ramezani, Hossein Ebrahimnezhad لینک دانلود
۲۶ A Tree-Based Routing Protocol Along with
Majority-Based Re-Routing Policy in Wireless Sensor Networks
Sayyed Majid Mazinani, Ali Naderi لینک دانلود
۲۷ Dual Mode Reconfigurable Continuous Time Delta-
Sigma Modulator for GS M/WCDMA Standards
Mohammad Honarparvar, Esmail Najafi Aghdam لینک دانلود
۲۸ Single -Channel Audio Source Separation Using
Adaptive EEMD and L ocal Margin Spectrum
Seyyed Reza Sharafinezhad, Mohammad Eshghi, Habib Alizadeh لینک دانلود
۲۹ Two and Three-Electrode Structure for Quantum-Dot Semiconductor
Optical Amplifiers
Ehsan Mohadesrad, Kambiz Abedi لینک دانلود
۳۰ بهبود نوسانات محلی فرکانس با استفاده از جبرانساز سنکرون استاتیکی و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا سید یاسر ابراهیمی, حمید جوادی لینک دانلود
۳۱ Identification of Rice Varieties Using Co-occurrence
Matrix Features of Bulk Samples and Support Vector
Machine
S. J. MousaviRad, F. Akhlaghian Tab, K. Mollazade, K. Nasri لینک دانلود
۳۲ Performance Improvement of Direct Torque Control
Drives in Low Speed Region
Hossein Saberi, Mohammad Bagher Bannae Sharifian, Mohammad Amiri لینک دانلود
۳۳ Extending Fuzzy C-means to Clustering
Data Streams
Sara Mostafavi, Ali Amiri لینک دانلود
۳۴ Towards the Lifetime Enhancement Through a Fuzzy Based Cluster-Head
Selection in Wireless Sensor Networks
Javad Mirzaee, Bahman Abolhassani لینک دانلود
۳۵ ارائه یک چارچوب جدید برای تایید هویت متقابل در سیستم RFID رضا پارسامهر, حمیدرضا ناجی, محمداسماعیل شهابیان لینک دانلود
۳۶ A Novel Compact CPW-Fed Slot Antenna with A Pair of Parasitic
Patches for UWB Applications
Saeed Mohammadi, Javad Nourinia, Changiz Ghobadi and Maryam Majidzadeh لینک دانلود
۳۷ کنترل پیشگویانه گشتاور موتور سنکرون مغناطیس دائم دیسکی محسن صیامی، سید اصغر غلامیان لینک دانلود
۳۸ Objective Evaluation of Image Segmentation
Algorithms Using Neural Network
Elham Askari, Amir Masoud Eftekhari Moghadam, Hamidreza Rashidy Kanan لینک دانلود
۳۹ ارائه یک سامانه توصیهگر گردشگری الکترونیکی سیار براساس الگوهای رفتاری و
اطلاعات دموگرافیک گردشگران
معصومه محمدنژاد, مهرگان مهدوی لینک دانلود
۴۰ طراحی و ساخت نانوحسگر گاز سولفید هیدروژن بر اساس ساختار نامتجانس نانولوله های کربنی کربنی تک دیواره – نانوذرات مس محسن اسد, مرتضی فتحی پور, محمدحسین شیخی لینک دانلود
۴۱ کدینگ شبک هی آنالوگ در شبک ههای حسگری تصویری حمید شیری, علی آقاگل زاده, میرجواد موسوی نیا لینک دانلود
۴۲ کنترل پدیده وارونگی کانال چرخ در یک موشک با استفاده از شبکه عصبی سمانه بهجت,پاکنوش کریم آقایی لینک دانلود
۴۳ افزایش سرعت الگوریتم شناسایی کاراکتر های پلاک خودرو با استفاده از GPU فرزانه سامانی, سید احمد معتمدی, علی محمد فتوحی لینک دانلود
۴۴ بهبود دست به دست شدن مبتنی بر SCTP در شبکه های ناهمگن با استفاده از پروتکل های ناهمگن زهرا فتاح المنان, بهروز شاهرخی قهرفرخی, ناصر موحدی نیا لینک دانلود
۴۵ ABC+PAS: ABC Enhancement by Parallel Auto Select Local Search Mojtaba Meftahi, Shahriar Lotfi لینک دانلود
۴۶ Probabilistic LMP Prediction Considering Load Uncertainty Using
Two-Point Estimate Method
F. Sarafraz, H. Ghasemi, H. Monsef لینک دانلود
۴۷ محاسبه و ارزیابی اثر لایه فلزی دوگانه و لایه محافظ بر عملکرد حسگر فیبر نوری پلاسمونیک فاطمه فیروزی, غلامرضا عبائیانی, محمود نیکوفرد لینک دانلود
۴۸ تاثیر ارتباطات بین خودرویی در جلوگیری از تصادفات زنجیر های در بزرگرا هها محمد جواد فاضل اشرفی، صالح یوسفی لینک دانلود
۴۹ Markov Jump Modelling and Control of Stress Effects
on the Blood Glucose Regulation System
Nasibeh Zohrabi, Hamid Reza Momeni, Hasan Zakeri لینک دانلود
۵۰ A Novel Scheme for Distance Protection of Series Compensated
Transmission Lines with TCSC Using Artificial Neural Networks
Alireza Solat, Ali Deihimi لینک دانلود
۵۱ A New Miniaturized Traveling-Wave Electro-Osmotic Micro-Pump
by Low Velocity of Fluid for Lab-On-a-Chip Application
M. Mehdipour, R. Hadjiaghaie Vafaie, A. Pourmand, H. Badri Ghavifekr لینک دانلود
۵۲ High Performance Implementation of the Horn and Schunck
Optical Flow Algorithm on FPGA
Mohammad Reza Balazadeh Bahar, Ghader Karimian لینک دانلود
۵۳ Error and Channel Capacity Analysis of SIMO and
MISO Free-Space Opt ical Communications
Mehdi Mofidi, Abolfazl Chaman-motlagh لینک دانلود
۵۴ Power Reduction Techniques in a 6 bit 1 GSPS
Flash ADC
S. Hadi Nasrollaholhosseini, Samaneh Babayan Mashhadi, and Reza Lotfi لینک دانلود
۵۵ Facial Expression Recognition in the Presence of
Occlusion Using Local Gabor Binary Patterns
Reza Azmi, Samira Yegane لینک دانلود
۵۶ A Low-Power Low-Area Architecture Design for
Distributed Arithmetic (DA) Unit
S. F. Ghamkhari, M. B. Ghaznavi-Ghoushchi لینک دانلود
۵۷ An Extended Kalman Filter for Identification of
Biased Sinuso idal Signals
M. Yazdanian, M. Mojiri, F. Sheikholeslam لینک دانلود
۵۸ New Dynamic Body Biasing NMOS Network Technique for
Subthreshold Domino Circuits
Hossein Yazdizadeh Ravari, Mohsen Saneei لینک دانلود
۵۹ Temporal windowing in CSP method for multi-class
Motor Imagery Classification
Habibeh Ghaheri, Alireza Ahmadyfard لینک دانلود
۶۰ Image Super-Resolution Based on Honey-Bee Mating
Optimization Algorithm
Saeideh Sarmadi, S.M. Reza Soroushmehr, Shadrokh Samavi لینک دانلود
۶۱ An Efficient Edge Detection Model Based on Multi-Scale and Multi-
Directional Analysis in the Human Visual System
Reza Ramazanzadeh, Naser Mehrshad, Mahdie Saboori لینک دانلود
۶۲ An Improvement on SURE Based Non-local Means Amir Ali Tahmouresi, Saeid Saryazdi, Saeid Reza Seydnejad لینک دانلود
۶۳ Two Dimensional Systolic Adaptive DLMS FIR
Filters for Image Processing on FPGA
Hesam Ariyadoost, Yousef S. Kavian, Karim Ansari-Asl لینک دانلود
۶۴ حذف نویز تصاویر با روشی مبتنی بر شبکه عصبی فازی و آتاماتای سلولی رضا خاکپور, کریم فائز لینک دانلود
۶۵ افزایش دقت طبقه بندی سیگنال های EEG به کمک گزینش ویژگی های مؤثر بر مبنای الگوریتم ژنتیکو استفا د ه از روش ترکیب طبقه بندها شکوفه ذاکرنژاد, رضا ابراهیمپور لینک دانلود
۶۶ A Semi-Supervised Method for Persian Homograph
Disambi guation
Noushin Riahi, Fatemeh Sedghi لینک دانلود
۶۷ افزایش سرعت فشرده سازی فراکتالی تصویر با روش جستجوی مبتنی بر مرتب سازی موارد آنتروپی رضا رمضان زاده, ناصر مهرشاد, حامد فضل اللهی آقاملک لینک دانلود
۶۸ Non-local Means Denoising using An Adaptive Kernel Amir Ali Tahmouresi, Saeid Saryazdi, Saeid Reza Seydnejad لینک دانلود
۶۹ Improving Capacitive Voltage Transformer Response
and Its Impact on Distance Relay Performance
Mohammad Hadi Zare, Ahmad Mirzaei, Hossein Askarian Abyaneh لینک دانلود
۷۰ Texture Classification by Using
Co-occurrences of L ocal Binary Patterns
Navid Shadkam, Mohammad Sadegh Helfroush لینک دانلود
۷۱ رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوب مهدی ندرلو, محمد عابدینی, سعید مظفری لینک دانلود
۷۲ A Centralized Cooperative Power Control
Algorithm for Cogni tive Radio Networks
Amir Allahyari, Mahmoud Rashidpour, Mehdi Rasti لینک دانلود
۷۳ A Hybrid Fingerprint Matching Algorithm Using
Delaunay Triangulation and Voronoi Diagram
Roghayeh Soleymani, Mehdi Chehel Amirani لینک دانلود
۷۴ Efficient Decimation Filters for ΣΔ ADCs, Using New
FIR Filters Involving Shift s and Only Two Additions
Mahdi Mottaghi-Kashtiban, Ali Jalali لینک دانلود
۷۵ طراحی یک پروتکل انتقال داده چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم برای افزایش قابلیت اطمینان جواد علیرضائیان, صالح یوسفی, علی دنیوی لینک دانلود
۷۶ Classification of Hyperspectral and Multispectral Images by Using Fractal
Dimension of Spectral Response Curve
Abolfazl Hosseini, Hassan Ghassemian لینک دانلود
۷۷ پیش بینی طبقه اشیاء با استفاده از فعالیتهای مغزی به دست آمده از سیگنالهایfMRI مهدی بهروزی, محمد رضا دلیری لینک دانلود
۷۸ مهندسی ترافیک در MANET بر اساس توپولوژی بهینه دکتر محسن حیدریان, مصطفی نوری چینی بلاغ لینک دانلود
۷۹ الگوریتم زمان بندی جدید بر پایه تکنیک Red جهت بهبود کیفیت سرویس در شبکه های وایمکس محسن کفاش خورمیزی, علی ماهانی, حمیدرضا ناجی لینک دانلود
۸۰ شناسایی گروه های همنوای ژنراتوری و تعیین فرکانس نوسانات بین ناحیه ای در شبکه سراسری برق ایران با استفاده از ضرایب سنکرونیزاسیون محمدرضا آقامحمدی, لیدا یزدانی لینک دانلود
۸۱ سیستم مخابرات صوتی زیر آّب MC-MIMO,مبتنی بر بانک فیلتر محمد تولیت,حسین ضمیری لینک دانلود
۸۲ تعیین همزمان توان اکتیو و راکتیو و مکان بهینه ی ژنراتورهای تولید پراکنده به
وسیله ی الگوریتم ژنتیک باهدف کاهش تلفات خط
محمد وطن خواه, سید مهدی حسینی لینک دانلود
۸۳ Design of an Optimal Fuzzy LQR Controller Using Genetic Fuzzy
Rule Set Selection for an Overhead Crane
Mahdieh Adeli, Hassan Zarabadipour, Mahdi Aliyari Shoorehdeli لینک دانلود
۸۴ تشخیص همزمان خطاهای متعدد چند گانه در سیستم قدرت سعید پویافر، مهرداد طرفدار حق, سعید قاسم زاده لینک دانلود
۸۵ Numerical Analysis of Ballistic Ultrathin Graphene
Nanoribbon Field Effect Transistors
Maziar Noei, Seyed Mohammad Tabatabaei, Morteza Fathipour لینک دانلود
۸۶ Dynamic Response of Quantum-Dot Semiconductor
Optical Amplifiers Electrical, Optical, and Electro-
Optical Pumping Schemes
Hussein Taleb, Kambiz Abedi, Saeed Golmohammadi لینک دانلود
۸۷ یک روش بازنمایی بر پایه تبدیل فاصله برای آشکارسازی متن در تصاویر نقشه های
شهری
علی غفاری برانقار, احساناله کبیر, کاوه کنگرلو لینک دانلود
۸۸ طراحی و آنالیز آشکارساز جدید مادون قرمز نقطه کوانتومی با ساختار تکثیر بهمنی مهدی زواری, وحید احمدی, الهام دارابی لینک دانلود
۸۹ Multi Plane Volumetric Coverage in Wireless Visual Sensor N etwork Zohreh Molaei Radani, Shadrokh Samavi, Fahimeh Fooladgar لینک دانلود
۹۰ A Model for Asset Valuation in Security Risk Analysis Regarding Assets Dependencies Iman Loloei, Hamid Reza Shahriari, Abolghasem Sadeghi لینک دانلود
۹۱ Generation Expansion Planning in a Pool Based Electricity Market, using Game Theory and Genetic Algorithm Amir Mo’meni zadeh pandasi, G. R. Yousefi لینک دانلود
۹۲ Investigation of optimum junction depth of InSb Infrared Photodiode M.Asad, M.Ghorbanzadeh, Gh.Sareminia, M.Fathipour لینک دانلود
۹۳ طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر خطا با استفاده از یک تخمینگر ترکیبی H2/H برای موتورهای القایی سه فاز حامد رضایی, محمد جواد خسروجردی, علی سعادت لینک دانلود
۹۴ A New Hybrid Topolog y for Network on Chip “Mohammad Tahghighi, Mahsa Mousavi, Pejman Khadivi, Kia Bazargan” لینک دانلود
۹۵ لبه یابی تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی فاطمه درگه, حسین نظام آبادی پور, مهدیه سلیمانی باغشاه لینک دانلود
۹۶ MRI Reconstruction Through Compressed Sensing Using Principle Component Analysis (PCA) Jafar Zamani, Abbas Nasiraei Moghaddam, Hamidreza Saligheh Rad لینک دانلود
۹۷ الگوریتم تخصیص GTS پویا برای ترافیک های گهگاه در شبکه های صنعتی بیسیم محمد خیری دستگردی, سید احمد معتمدی لینک دانلود
۹۸ آشکارسازی و مکان یابی اهداف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی مبتنی بر روش انتقال طیف صادق صمدی, مهدی استوان, محمد عزیزی لینک دانلود
۹۹ Resource Extension in Visual Sensor Network for Panoramic Image Generation Mohsen Hooshmand, Shadrokh Samavi, S.M. Reza Soroushmehr لینک دانلود
۱۰۰ A Capacitance Measurement System with milliwatt power and attofarad Resolution Ali Heidary, RezaTaherkhani, G.C.M. Meijer لینک دانلود

معرفی آموزش های فرادرس

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *