آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

 

                 optimization

الگوریتم‌های فراابتکاری نوعی از الگوریتم‌های هوشمند هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی می‌باشند و قابل کاربرد در طیف گسترده ای از مسائل هستند. بخشی از آموزش های ارائه شده در مجموعه فرادرس، به آموزش‌هایی در زمینه الگوریتم‌های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند اختصاص دارد. در ادامه توضیح کوتاهی به منظور معرفی مجموعه فرادرس و آموزش های آن آمده است.

پروژه علمی-آموزشی فرادرس، با ارائه نزدیک به ۵۰۰ ساعت ویدئوی آموزشی تخصصی در زمینه هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، داده‌کاوی، بهینه‌سازی، یادگیری ماشینی، مهندسی برق، مهندسی کنترل، مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات و ده‌ها زمینه تخصصی و دانشگاهی دیگر، به جرأت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آموزشی آنلاین و پیشتاز در ایران است.

در حال حاضر، آموزش تئوری و عملی (پیاده سازی گام به گام) بیش از ۶۰ آموزش، در زمینه الگوریتم های مختلف فرا ابتکاری و بهینه سازی در فرادرس ارائه شده اند، که نام و مشخصات تعدادی از آن ها، در ادامه آمده است. این آموزش ها شامل الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO و … می باشد. تمامی این الگوریتم ها ابتدا به صورت تئوری توضیح داده شدند و سپس در متلب برنامه نویسی شده اند.  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از آموزش ها، می توانید بر روی لینک آن، کلیک کنید.

 

                 optimization

الگوریتم‌های فراابتکاری نوعی از الگوریتم‌های هوشمند هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی می‌باشند و قابل کاربرد در طیف گسترده ای از مسائل هستند. بخشی از آموزش های ارائه شده در مجموعه فرادرس، به آموزش‌هایی در زمینه الگوریتم‌های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند اختصاص دارد. در ادامه توضیح کوتاهی به منظور معرفی مجموعه فرادرس و آموزش های آن آمده است.

پروژه علمی-آموزشی فرادرس، با ارائه نزدیک به ۵۰۰ ساعت ویدئوی آموزشی تخصصی در زمینه هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، داده‌کاوی، بهینه‌سازی، یادگیری ماشینی، مهندسی برق، مهندسی کنترل، مهندسی صنایع، تحقیق در عملیات و ده‌ها زمینه تخصصی و دانشگاهی دیگر، به جرأت یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آموزشی آنلاین و پیشتاز در ایران است.

در حال حاضر، آموزش تئوری و عملی (پیاده سازی گام به گام) بیش از ۶۰ آموزش، در زمینه الگوریتم های مختلف فرا ابتکاری و بهینه سازی در فرادرس ارائه شده اند، که نام و مشخصات تعدادی از آن ها، در ادامه آمده است. این آموزش ها شامل الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO و … می باشد. تمامی این الگوریتم ها ابتدا به صورت تئوری توضیح داده شدند و سپس در متلب برنامه نویسی شده اند.  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از آموزش ها، می توانید بر روی لینک آن، کلیک کنید.

الگوریتم های فرا ابتکاری

فرادرس جامع الگوریتم رقابت استعماری — شامل مباحث تئوری و عملی [لینک] شامل:

 • مروری بر مبانی بهینه سازی
 • مبانی تئوری الگوریتم رقابت استعماری یا ICA
 • تشریح بخش های مختلف الگوریتم رقابت استعماری و کارکرد آن ها
 • سناریوهای مختلف قابل استفاده در پیاده سازی الگوریتم رقابت استعماری
 • ایده های فراگیر در زمینه محاسبات تکاملی و ادغام آن ها در الگوریتم رقابت استعماری
 • تاثیر پارامترها و اپراتورها (عملگرها) در عملکرد کلی الگوریتم رقابت استعماری
 • پیاده سازی گام به گام الگوریتم ICA در محیط متلب
 • پیاده سازی اپراتورها و اجزای الگوریتم به طرق مختلف
 • حل یک مسأله نمونه و ساده

مجموعه فرادرس های تئوری و عملی الگوریتم ژنتیک [لینک] شامل:

 • الگوریتم‌های ژنتیک در متلب
 • حل مسأله مکان‌یابی هاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • حل مسأله حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • حل مسأله تخصیص درجه دو یا QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • حل مسأله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک
 • شناسایی سیستم و مدل‌سازی سیستم‌های غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فرادرس انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی [لینک]

فرادرس طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی [لینک]

مجموعه فرادرس های الگوریتم PSO — شامل مباحث تئوری و عملی [لینک]

فرادرس طراحی آزمایشات با تاکید بر تنظیم پارامتر الگوریتم های فراابتکاری تک هدفه و چند هدفه [لینک]

 

 

 

بهینه سازی هوشمند

فرادرس بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند [لینک] شامل:

 • مدل های ریاضی مسأله بهینه سازی سبد سهام
 • بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک
 • بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی هوشمند و فرا ابتکاری

مجموعه فرادرس هایی بهینه سازی مقید در متلب [لینک]

 • مبانی بهینه سازی مقید
 • بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه
 • رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید
 • حل مسأله تخصیص منابع یا Resource Allocation
 • بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه
 • بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی

مجموعه فرادرس های بهینه‌سازی چند هدفه در متلب [لینک]

 • مبانی تئوری و روش های کلاسیک بهینه سازی چندهدفه
 • الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II در متلب
 • الگوریتم PSO چند هدفه یا MOPSO در متلب
 • پیاده سازی روش های کلاسیک بهینه سازی چند هدفه در متلب
 • نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا SPEA2 در متلب
 • الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA/D در متلب
 • نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II در متلب

مجموعه فرادرس های الگوریتم مورچگان در متلب [لینک]

 • الگوریتم مورچگان کلاسیک یا ACO در متلب
 • حل مسائل گسسته با استفاده از الگوریتم مورچگان در متلب
 • الگوریتم مورچگان پیوسته یا ACOR در متلب

فرادرس پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب [لینک]

فرادرس حل مسأله فروشنده دوره‌گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک [لینک]

فرادرس حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی با در نظر گرفتن قیود عملیاتی ژنراتور توسط الگوریتم PSO تو در تو [لینک]

فرادرس انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی [لینک]

فرادرس طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی [لینک]

فرادرس جامع الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm در متلب [لینک]

فرادرس جامع کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony در متلب [لینک]

فرادرس جامع جستجوی هارمونی یا Harmony Search در متلب [لینک]

فرادرس جامع شبیه‌سازی تبرید یا Simulated Annealing در متلب [لینک]

فرادرس جامع جستجوی ممنوع یا Tabu Search در متلب [لینک]

فرادرس مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی با نرم افزار GAMS [لینک]

فرادرس ضبط شده کارگاه آموزشی مروری بر روش های بهینه سازی هوشمند [لینک]

فرادرس ضبط شده کارگاه آموزشی بهینه سازی چندهدفه تکاملی [لینک]

 

مطالب پیشنهادی‎

۲ نظر در "آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند"
 1. با سلام
  و تشکر از سایت خوب و مفیدتون. میخواستم بدونم در مورد بهینه سازی با الگوریتم فاخته یا همون CSA فیلم آموزشی ندارید؟ یا دوره ای برگزار نکردید؟
  تشکر

  1. در پاسخ به رضا:
   با سلام،
   متاسفانه هنوز فرصت پرداختن به این آموزش فراهم نشده است؛ البته برگزاری دوره حضوری هم میسر نیست و آموزش ها در قالب آموزش ویدئویی ارائه می شود.
   شما می توانید از طریق این لینک عناوین آموزشی پیشنهادی مورد نظرتان را در دیتابیس فرادرس به ثبت برسانید.
   شاد و پیروز باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *