دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری سوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری سوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری (Metaheuristics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری سوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری (Metaheuristics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه How to assess and report the performance of a stochastic algorithm on a benchmark problem: Mean or best result on a number of runs
چگونه ارزیابی و گزارش کنیم کارایی یک الگوریتم تصادفی را در مسئله ی معیار: متوسط یا بهترین نتیجه در تعدادی از اجراها
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه On the difficulty of inferring gene regulatory networks A study of the fitness landscape generated by relative squared error
سختی استنتاج شبکه های ژن نظارتی، مطالعه چشم انداز تناسب تولید شده توسط خطای نسبی مربع
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه On the Sensitivity of Reactive Tabu Search to its Meta-parameters
حساسیت واکنشی جستجوی تابو به متا پارامترهای آن
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Preprocessing Fitness Functions
پردازش توابع تناسب
سال انتشار 2008
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Tabu Search vs. Simulated Annealing for Solving Large Quadratic Assignment Instances
جستجوی تابو در مقایسه با بازپخت شبیه سازی شده برای حل موارد تخصیص درجه دوم بزرگ
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The relevance of tuning the parameters of metaheuristics
ارتباط تنظیم پارامترهای اکتشافی
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Tuning Parameters across Mixed Dimensional Instances: A Performance Scalability Study of Sep-G-CMA-ES
پارامترهای تنظیم در سراسر نمونه های ابعادی مخلوط: کارایی مقیاس پذیری مطالعه Sep-G-CMA-ES
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *