دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه A Comparison of Particle Swarm Optimization Algorithms Based on Run-Length Distributions
مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات بر اساس توزیع های اجرای طولی
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه An Estimation of Distribution Particle Swarm Optimization Algorithm
برآوردی از الگوریتم بهینه سازی ذرات توزیع
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه An Incremental Particle Swarm for Large-Scale Continuous Optimization Problems An Example of Tuning-in-the-loop (Re)Design of Optimization Algorithms
ذرات افزایشی برای مسائل بهینه سازی مستمر در مقیاس بزرگ به عنوان مثال، تنظیم در حلقه (پاسخ) طراحی الگوریتم های بهینه سازی
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Convergence Behavior of the Fully Informed Particle Swarm Optimization Algorithm
رفتار همگرایی الگوریتم بهینه سازی ذرات کاملا آگاه
سال انتشار 2008
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Frankenstein’s PSO: A Composite Particle Swarm Optimization Algorithm
PSO فرانکشتاین: الگوریتم بهینه سازی ذرات ترکیبی
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Heterogeneous Particle Swarm Optimizers
ذرات بهینه کننده ناهمگن
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Incremental Particle Swarm-Guided Local Search for Continuous Optimization
ذرات افزایش با راهنمایی جستجوی محلی برای بهینه سازی مستمر
سال انتشار 2008
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Incremental Social Learning in Particle Swarms
یادگیری اجتماعی افزایشی در ذرات
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *