دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری دوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری دوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (Robotics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری دوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (Robotics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Evolved homogeneous neuro-controllers for robots with different sensory capabilities: coordinated motion and cooperation
کنترل های عصبی تکامل یافته همگن برای روباتها با قابلیت های مختلف حسی: حرکت هماهنگ و همکاری
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Evolving communicating agents that integrate information over time: a real robot experiment
عوامل برقراری ارتباط تکاملی که اطلاعات را در طول زمان ادغام می کند: آزمایش یک ربات واقعی
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Evolving homogeneous neuro-controllers for a group of heterogeneous robots: coordinated motion, cooperation, and communication
تکامل همگن کنترل کننده های عصبی برای یک گروه از ربات های ناهمگن: حرکت هماهنگ، همکاری، و ارتباطات
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Evolving neural mechanisms for an iterated discrimination task: a robot based model
تکامل مکانیسم های عصبی برای کار تبعیضی تکرار شونده: یک مدل بر اساس ربات
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Exogenous Fault Detection in a Collective Robotic Task
تشخیص گسل برونزا در یک کار رباتیک جمعی
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Fault Detection in Autonomous Robots Based on Fault Injection and Learning
تشخیص خطا در روباتهای مستقل بر اساس تزریق خطا و آموزش
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Flocking in Stationary and Non-Stationary Environments: A Novel Communication Strategy for Heading Alignment
هجوم آوردن در محیط های ایستا و غیر ایستا: استراتژی جدید ارتباطی برای هم ترازی عنوان
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Grippable objects for the foot-bot
اجسام Grippable برای ربات پا
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *