دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری سوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری سوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (Robotics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (سری سوم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه روباتیک (Robotics) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Look out!: Socially-Mediated Obstacle Avoidance in Collective Transport
نگاه کن!: اجتناب مانع اجتماعی با واسطه در حمل و نقل جمعی
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Negotiation of goal direction for cooperative transport
مذاکره از مسیر هدف برای حمل و نقل تعاونی
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه On the Design of Neuro-controllers for Individual and Social Learning Behaviour in Autonomous Robots: an Evolutionary Approach
یک رویکرد تکاملی در طراحی کنترلرهای عصبی برای رفتار فردی و اجتماعی در روباتهای مستقل
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Operational aspects of the evolved signalling behaviour in a group of cooperating and communicating robots
جنبه های عملیاتی رفتار سیگنالینگ تکامل یافته در یک گروه از روباتهای همکار و مرتبط
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The IRIDIA TAM: A Device for Task Abstraction for the E-Puck Robot
IRIDIA TAM: وسیله ای برای کار انتزاعی برای ربات E-Puck
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Towards collective robotics in a 3D space: simulation with hand-bot robots
رباتهای متمایل به جمع گرایی در فضای سه بعدی: شبیه سازی با روبات دست
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Transport of an Object by Six Pre-attached Robots Interacting via Physical Links
حمل و نقل یک شی توسط شش روبات از قبل متصل که از طریق لینک های فیزیکی تعامل دارند
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه zePPeLIN: Ceiling camera networks for the distributed path planning of ground robots
ZEPPELIN: شبکه های دوربین های سقفی برای برنامه ریزی مسیر توزیع روباتهای زمینی
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *