دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری چهارم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری چهارم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری چهارم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Property-driven Design for Robot Swarms: A Design Method Based on Prescriptive Modeling and Model Checking
طراحی بر محور خاصیت برای دسته های رباتی: روش طراحی بر اساس مدل سازی و مدل چک کردن هنجاری
سال انتشار 2014
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-assembly of Mobile Robots: From Swarm-bot to Super-mechano Colony
خود راه اندازی برای رباتهای سیار: از دسته رباتی تا کلنی فوق مکانیکی
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-Organised Recruitment and Deployment with Aerial and Ground-Based Robotic Swarms
به کار گیری خود سازمان یافته و توسعه یافته با دسته های رباتی زمینی و هوایی
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-Organized Flocking with a Heterogeneous Mobile Robot Swarm
هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار ناهمگن
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-Organized Flocking with a Mobile Robot Swarm: a Novel Motion Control Method
هجوم خود سازمان یافته با یک دسته ربات سیار: روش کنترلی نوین حرکتی
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-organized Task Allocation to Sequentially Interdependent Tasks in Swarm Robotics
تخصیص کار خود سازمان یافته به وظایف وابسته ترتیبی در گروه رباتها
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Self-organized Task Partitioning in a Swarm of Robots
تقسیم کار خود سازمان یافته در یک گروه از رباتها
سال انتشار 2010
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Supervised Group Size Regulation in a Heterogeneous Robotic Swarm
تنظیم اندازه گروه تحت نظارت در یک دسته ربات ناهمگن
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective
دسته رباتها: بازنگری ای از دیدگاه مهندسی گروهی
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *