دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری پنجم)

 دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری پنجم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 

 دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری پنجم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Swarmanoid a novel concept for the study of heterogeneous robotic swarms
Swarmanoid ، مفهومی نو برای مطالعه گروه رباتیک ناهمگن
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Swarm-bot: A Novel Type of Self-Assembling Robot
ربات گروهی: نوع جدیدی از ربات خود راه انداز
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Swarm-bot: An Experiment in Swarm Robotics
ربات گروهی: بیانی در رباتهای گروهی
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه SWARM-BOT: Design and Implementation of Colonies of Self-assembling Robots
ربات گروهی: طراحی و پیاده سازی کلنیهای روبات خود راه انداز
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Swarm-bots to the Rescue
رباتهای گروهی امدادگر
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Swarmod: a 2D s-bot's simulator
swarmod: شبیه سازی رباتهای دو بعدیا
سال انتشار 2006
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه SWARMORPH: Multi-Robot Morphogenesis using Directional Self-Assembly
SWARMORPH: چند ربات مورفوژنز با استفاده از خود راه اندازی جهت دار
سال انتشار 2008
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Task Allocation in Swarm Robotics Towards a method for self-organized allocation to complex tasks
تخصیص وظیفه در رباتهای گروهی به سوی روشی برای تخصیص خود سازمان یافته به وظایف مجتمع
سال انتشار 2009
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Task Partitioning in a Robot Swarm: a Study on the Effect of Communication
بخش بندی وظیفه در یک ربات گروهی: مطالعه ای بر روی تاثیر ارتباطات
سال انتشار 2013
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *