دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری ششم)

 دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری ششم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(سری ششم)

در ادامه پایان نامه هایی در زمینه ازدحام روبات‌ها(Swarm Robots) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از پایان نامه ها از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

معرفی آموزش های فرادرس

عنوان اصلی پایان نامه Task partitioning in a robot swarm: retrieving objects by transferring them directly between sequential sub-tasks
بخش بندی وظیفه در ربات گروهی: دریافت موضوعات با انتقال آنها به طور مستقیم بین زیر وظایف متوالی
سال انتشار 2012
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Task Partitioning in Swarm Robotics as a Multi-Armed Bandit Problem
بخش بندی وظیفه در رباتهای گروهی به عنوان یک مسئله راه زن چند تجهیزه
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه Task partitioning in swarms of robots: An adaptive method for strategy selection
بخش بندی وظیفه در گروه رباتها: روش تطبیقی برای انتخاب استراتژی
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The Cart-bot and the Cooperative Transport of Multiple Objects in the Swarmanoid Project
ربات کارتی و نقل و انتقال تعاونی موضوعات چند تایی در پروژه Swarmanoid
سال انتشار 2008
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The k-Unanimity Rule for Self-Organized Decision Making in Swarms of Robots
قانون اتفاق آرای k برای تصمیم گیری خود سازمان یافته در گروههایی از رباتهار
سال انتشار 2011
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The Swarmanoid Simulator
شبیه ساز Swarmanoid
سال انتشار 2007
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The SWARM-BOTS Project
پروژه رباتهای گروهی
سال انتشار 2005
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The SwarmPotential Model: Modeling Robotics Swarms with Measure-valued Recursions Associated to Random Finite Sets
مدل ازدحام پتانسیلی: مدل سازی رباتهای گروهی با اندازه گیری ارزش بازگشتی مربوط به مجموعه های محدود تصادفی
سال انتشار 2013
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی پایان نامه The TAM: abstracting complex tasks in swarm robotics research
TAM: چکیده وظایف مختلط در پژوهش رباتهای گروهی
سال انتشار 2014
نوع پایان نامه گزارش آکادمیک
نام دانشگاه Universite Libre de Bruxelles
لینک دانلود پایان نامه (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *