دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران

“نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران” نشریه ای است که به صورت ادواری (فصلنامه) توسط “انجمن کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران” و به زبان فارسی منتشر می گردد. این نشریه باکسب مجوز از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری با درجه “علمی – پژوهشی” آغاز به فعالیت نموده است.

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 

 معرفی آموزش های فرادرس

 پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های غیرخطی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: علی قاسمی مرزبالی، سید جلال سید شنوا، رضا بازیار ،اویس عابدی نیا ، علی یوسفی، حسین غلام علی تبار

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه های توزیع به کمک بهینه – سازی چند منظوره سیستم حفاظتی و کلیدزنی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حامد هاشمی دزکی، دکتر حسین عسکریان ابیانه، دکتر کاظم مظلومی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارائه یک استراتژی نوین کنترلی برای جبرانساز DVR جهت بهره وری بیشتر از آن در کیفیت توان مصرف کننده

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر محمدعلی شمسی نژاد، محمدرضا خلقانی، دکتر محسن فرشاد

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برقبا رویکرد تئوری مطلوبیت چند شاخصه (MAUT)

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مسعود خلیلی، مصطفی صفدری رنجبر، الناز فلاح مهدی پور،محمد خلیلی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بهسازی مصرف انرژی الکتریکی: چالشها و راهکارها

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: فرزام نجابت خواه، دکتر سیدحسین حسینی، سعید دانیالی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مکا ن یابی تخلیه جزئی با استفاده از مدل مشروح ترانسفورماتورها به کمک شبکه عصبی FAM و بیزین

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حامد نفیسی، دکتر مهرداد عابدی، دکتر گئورگ قره پتیان

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدل بندی عوامل غیر قابل کنترل در اندازه گیری کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: رضا کاظمی متین، رزا عزیزی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارائه مدلی جدید برای قیمت دهی مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش آن در مدیریت بار و تاثیر آن بر بهره برداری از ریزشبکه ها

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: محمد خلیلی، دکتر مجتبی خدرزاده، محمد مرادی دالوند

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدلسازی و شبیه سازی اینورتر هیبرید با منابع انرژی تجدید پذیر سلول خورشیدی و توربین بادی مجهز به الگوریتم MPPT بهبودیافته

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر علی شمس نیا، دکتر سید حسین حسینی، دکتر سعید دانیالی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

پیش بینی و تحلیل نرخ خطای ناشی از رشد درختان در خطوط هوایی توزیع الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل عاملی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مهدی صدقی، دکتر مسعود علیاکبر گلکار، دکتر محمودرضا حقی فام

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی اثر متغیرهای کیفی در پیش بینی هزینه تکمیل پروژه 

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر محمد مهدوی مزده، دکتر مرتضی باقرپور، آزاده صوفی پور

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

برنامه ریزی و توزیع توان راکتیو با روش چند هدفه آشوبناک HBMO مبتنی بر معیار پارتو و منطق فازی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر سید جلال سید شنوا، دکتر علی قاسمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مهدی صمدی، دکتر محمد حسین جاویدی، دکتر محمد صادق قاضی زاده

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

پردازش همزمان خطاهای اندازه گیری و پارامتری در تخمین حالت دینامیکی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مهدی احمدی جیردهی، دکتر مهرداد طرفدارحق، دکتر کاظم زارع

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدلسازی احتمالاتی میزان کاهش عمر ترانسفورماتورهای توزیع با در نظر گرفتن نفوذ خودروهای اتصال الکتریکی هایبریدی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: حامد نفیسی، حسین عسکریان ابیانه، مهرداد عابدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق

سال انتشار:۱۳۹۳

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر غلامحسین حسینی نیا، دکتر احمد یعقوبی فرانی، سعید افشار

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

برنامه ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن سرمایه گذاری در برنامه های افزایش بازدهی انرژی

سال انتشار:۱۳۹۳

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: احمد قادری شمیم، دکتر محسن پارسا مقدم، دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

استراتژی نوین پیشنهاددهی واحدهای بادی و تلمبه ذخیرهای بر مبنای روش بهینه سازی مقاوم

سال انتشار:۱۳۹۳

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: یوسف پرزیوند، دکتر وحید وحیدی نسب

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی اثر بهره برداری بدون اپراتور از پست های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست

سال انتشار:۱۳۹۳

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: ایرج ذاکر عنبرانی ، دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، دکتر حبیب رجبی مشهدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارزیابی اقتصادی هاب انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: سید محسن هاشمی، دکتر محمد کاظم شیخ الاسلامی، دکتر محسن پارسا مقدم

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 معرفی آموزش های فرادرس

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *