دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مدیریت انرژی

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مدیریت انرژی

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی مدیریت انرژی (Journal of Energy) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مدیریت انرژی

“نشریه مهندسی و مدیریت انرژی” با مجوز شماره ۳/۱۱/۲۲۳۲ تاریخ ۸۸/۱۲/۲۴ وزارت علوم تحقیقات وفناوری و با همکاری ۱- دانشگاه اصفهان ۲-دانشگاه سمنان ۳- دانشگاه شهرکرد ۴- دانشگاه صنعتی اصفهان ۵- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۶- دانشگاه صنعتی شریف و مجوز انتشار از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۱۹۲۴۶/۹۰ تاریخ ۹۰/۷/۲۵ شروع به فعالیت نموده است این نشریه  بصورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشی محققان واستادان گرامی را منتشر می نماید.

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی مدیریت انرژی (Journal of Energy) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 

 معرفی آموزش های فرادرس

تعیین بهینه ظرفیت و برنامه کاری سیستم تولید همزمان برق و حرارت در یک واحد صنعتی با محرک اولیه موتور گازسوز

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:عادل غلامی،دکتر محمدصادق قاضی زاده، جواد پاکدامن، میثم انصاری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مکانیابی همزمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه های توزیع و تعیین آرایش بهینه آن

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: محمدحسین شریعت خواه، دکتر محمودرضا حقی فام، محمد افکوسی پاقلعه

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع متصل به تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و تئوری فازی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: عادل ابراهیمی، دکتر محمد احمدیان، مجتبی شیوایی، مهدی قبادی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 جایابی و ظرفیت یابی همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله مراتبی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:مسعود جعفری، دکتر حسن منصف

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

توزیع بهینه اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیتهای عملی نیروگاهها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه بهبودیافته

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حمید فلقی، امیر امینی، ارسلان نجفی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی پتانسیل انرژی باد در استان خراسان شمالی در ایران

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: داوود سعیدی، امید نعمت اللهی، دکتر علی اکبر عالم رجبی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حسین خراسانی زاده، دکتر مجید سبزپوشانی، رضا عبداللهی طاهری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دو سو تغذیه (DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر عباس کتابی، علی یزدخواستی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

روش جدید برای استحصال حداکثر توان از سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتورالقایی دوگانه تغذیه با کنترل مد لغزشی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر کریم عباس زاده، سام روز بهانی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی یک عملکرد ترکیب سیکلهای رانکین و تراکمی بخار با استفاده از اجکتور

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:امیر سرورالدینآبادی, سیدمحمد سیدمحمودی, دکتر سیدفرامرز رنجبر

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“بررسی تجربی تأثیر CO سازی سوخت با رقیق کننده ۲ بر تشکیل آلاینده ها در شعله غیرپیش آمیخته پروپان- هوا”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: محمد محمودی آریا, افشین فهیمی راد, دکتر حمید ممهدی هروی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل قانون دوم برای جابجایی آزاد جریان هوا در محفظه L شکل با یک جسم مولد گرما

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر کوروش جواهرده, حبیب کریمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مطالعه عددی جابجایی آزاد متلاطم در حضور یک میدان مغناطیسی ثابت داخل یک محفظه مربعی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: قنبر علی شیخ زاده, امیر النچری, افسانه مهراداصل, محسن پیر محمدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“جایابی و تعیین بهینه ظرفیت واحدهای تولید هم زمان گازسوز جهت تأمین برق و حرارت در یک شهرک صنعتی”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:میثم انصاری، دکتر مهرداد ستایش نظر

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کاهش مصرف سوخت در یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل با به کارگیری مشخصه های کنترل فرکانس غیرخطی مقاوم”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر اسماعیل رک رک

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های NO و CO در یک کوره سوخت مایعا

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر سید هادی پورحسینی، دکتر علی سعیدی، دکتر محمد مقیمان

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آبشیرینکن تبخیری چندمرحلهای

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: علیرضا اسماعیلی، دکتر سید احسان شکیب، مجید عمیدپو

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“تحلیل جامع اگزرژی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی دما پایین برای استفاده در شرایط اقلیمی رامسر”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:سید مهدی منصف راد، دکتر کوروش جواهرده

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“تعیین اندازه بهینۀ منابع در یک ریزشبکۀ متعامل با بازار برق برای تأمین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: بهنام نامور بهرغانی، محمدآقا شفیعی، محمد مرادی دالوند، محمد احمدیان

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“مدلسازی سیستم ترکیبی توربین بادی پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تأمین تقاضای الکتریکی در یک منطقۀ نمونه”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: سمیه احمدی، محمد رضایی میرقائد، رامین روشندل

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“ارائه مدل تجربی پیشبینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در تودهسنگ کنگلومرای سد گتوند علیا”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: حسن بخشنده امنیه ، حمیدرضا مالکینژاد

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کورهرنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیستمحیطی و گرمایشزمین با استفاده از روش ANP”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: حسن تسلیمی ، ابوالحسن غفارنژاد ، حسن حاله

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: علی آجیلیان ممتاز، حمید ممهدی هروی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی سیستمهای تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: زینب صیفوری ، مهران عامری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 معرفی آموزش های فرادرس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *