دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل (Journal of Transportation Engineering) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل

به منظور گسترش، پیشرد و ارتقای علمی حمل و نقل کشور و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مهندسی و مدیریت زیرساختهای حمل و نقل از قبیل زیر بخشهای جاده ای، هوایی ، ریلی ، دریایی، لوله ای و ترکیبی، و انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی ، فصلنامه مهندسی حمل و نقل از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است. مهم ترین موضوعهای این مجله عبارتند از:

  • زیر ساختهای حمل و نقل ( پل، تونل، راه، بندر، فرودگاه، پایانه های حمل و نقل و…)
  • مهندسی ترافیک و طراحی هندسی راه
  • برنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت تقاضا و عرضه حمل و نقل
  • ایمنی حمل و نقل
  • سیستم های هوشمند حمل و نقل
  • ماشین آلات و تجهیزات تعمیر و نگهداری زیرساختهای حمل و نقل
  • سایر موضوع های مرتبط با حمل و نقل

 در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل (Journal of Transportation Engineering) برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

 

 معرفی آموزش های فرادرس

ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر (WMA-Foam)

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر لیلا هاشمیان، دکتر امیر کاووسی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی اثر ژئوسنتتیکها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی و مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مرتضی اسماعیلی، دکتر مسعود نصر آزادانی، اصغر سعادت راد

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب”

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر سید صابر ناصرعلوی، دکتر محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی، نوید ندیمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر حمید بهبهانی، دکتر فرشیدرضا حقیقی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر جواد علیزاده کاکلر، دکتر علی اصغر جعفری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مشهد مقدس)

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر غلامعلی شفابخش،حسین نادرپور، حمید رضا راسخی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارائه مدل پیشب ینی مدول مرکبب رشی(* G)و زاویه فازی ( δ) قیر تحتا ثر فرسودگی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر حسین قاسم زاده طهرانی، دکتر ابوالفضل حسنی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تأثیر بافت درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاد ه ای

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر محمدرضا احدی، دکتر علی منصور خاکی، کریم نصیراحمدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر شهریار افندی زاده، دکتر حسن جوانشیر، رضا الیاسی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر نجمه بلبل امیری، دکتر علی اسدی لاری،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“بررسی تأثیر تعداد پایه های میانی در تعداد مودهای مؤثر در ارزیابی لرزه ای پلها به روش تحلیل پوش آور مودال”

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر محسنعلی شایانفر، بابک رستگار

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مسیریابی بهینه بر اساس معیار زمان با توجه به شرایط متغیر تراف کیی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر جواد صابریان، دکتر محمد سعدی مسگری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل و پیش بینی نشست سطحی زمین ناشی از تونلسازی (مطالعه موردی: پروژه خط ۲ قطار شهری تبریز)

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر هوشنگ کاتبی، دکتر محمود سعدین

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد کیی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد”

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر امیررضا ممدوحی، علیرضا ماهپور،محمد دیندار

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

شبیه سازی بار دینامیک قطار و بررسی تاثیر آن بر میزان لرزش سطح زمین

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر مرتضی احمدی، دکتر حمید هاشم الحسینی، حمیدرضا نجاتی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تأثیرسنگدانه بازالتی برعملکرد مخلوطهای آسفالتی با مصالح آهکی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر حمید بهبهانی، دکتر فرشیدرضا حقیقی، عباس طالقانی نژاد

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“توسعه مدل احتمالاتی زوال بر مبنای توزیع ویبال برای سایش ریل با مطالعه موردی راه آهن محور لرستان”

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر جبارعلی ذاکری، شهربانو شهریاری ،حسین عسگری،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“ارزیابی تاثیر ژئوتکستایلهای مورد استفاده، بر عمر خستگی رویه های آسفالتی در راههای کشور”

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان:دکتر جلیل شاهی، دکتر محمود عامری، دکتر حامد خانی سانیج

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تاثیر نانورس بر رفتار خستگی و تغییرشکل ماندگار قیر

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر سعید غفارپور جهرمی، دکتر محمدرضا مرتضوی، شهرام وثوق، نبی اله احمدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی مقاومت رنگ ترافیکی پایه آبی در برابر سایش توسط دستگاه آزمایش سایش در شرایط خیس

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیر کاوسی، امیر زاهدی طبرستانی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر احمد میرآبادی، خدیجه زارعی، دکتر محمد علی صندیدزاده

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر اسماعیل آیتی، دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، دکتر علی اصغر صادقی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

روش جدید تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حمیدرضا احمدی، دکتر فرهاد دانشجو

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی کارآیی نسبی حمل و نقل مسافری و باری استانهای کشور در طول برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر اسماعیل شاه طهماسبی، سارا شمس الهی، تقی حیدری،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدلی برای تخمین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی بازیافت شده با قیرامولسیون و سیمان

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیرمدرس، دکتر امیر کاوسی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تخمین تعداد تصادفات ترافیکی در مناطق شهری به کمک مدلهای هم فزون

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر علی نادران

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، مطالعه موردی شهر مشهد

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر شمس نوبخت، امیر مصطفوی ماریان

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

یافتن کوتاه ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی ممنوعه و ممتیک

سال انتشار:۱۳۸۹

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مسعود یقینی، محسن مومنی، محمدرضا سرمدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل، با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و کلونی مورچه

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر شهریار افندی زاده، احمد رضا غفاری، نوید کلانتری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

حل یک مدل جدید برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نفل و مواد خطرناک

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر رضا توکلی مقدم، دکتر مهدی علینقیان، دکتر نرگس نوروزی، علیرضا سلامت بخش

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حمیده رضوی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر رحمت ا… قاجار، دکتر جواد علیزاده کاکلر، مهدی نعمتی، یونس علیزاده

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“ارزیابی خطوط اتوبوس رانی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و تحلیل پوششی داده ها، مطالعه موردی: خطوط اتوبوس رانی تهران”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: سید مرسل قوامی، علی کریمی، دکتر محمد سعدی مسگری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

یک مدل چند هدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مسعود یقینی، علیرضا علیمحمدیان، سمانه شریفی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حمیدرضا بهنود، حسین روزیخواه، شاهین شعبانی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“بررسی نقش پروفیلهای ریل ایران در سایش و رفتار چرخهایی با پروفیل S1002 از طریق آنالیز اندرکنش پروفیلهای نو”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حبیب اله ملاطفی، زهرا فیروز آبادی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

شبیه سازی سازوکار انتقال برش در روسازیهای بتنی

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر علیرضا مرادی، دکتر مسعود سلطانی محمدی، دکتر عباسعلی تسنیمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار – زاهدان

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: رضا شریفی، دکتر احمد میرآبادی، دکتر احسان ارفع

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر محمدعلی رضوانی، احسان جعفریان،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر سید شهاب حسنی نسب، دکتر محمود صفارزاده، دکتر امیر رضا ممدوحی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حسن جوانشیر، مرجان السادات فاطمی قمی، دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

شکل جهت کاهش ارتعاشهای محیطی ناشی از حرکت قطار v بررسی اثر ترانشه های

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مرتضی اسماعیلی، دکتر جبار علی ذاکری، سید علی مسیبی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“تخصیص بهینه لوکوموتیوها به قطارهای برنامه ریزی شده در راه آهن جمهوری اسلامی ایران”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حسن حاله،، دکتر حمید رضا بخشی، سید رسول حسینی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“مدل سازی انتخاب مسیر روز به روز رانندگان در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری مجموعه های فازی”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: مجتبی رجبی بهاء آبادی، دکتر نوید خادمی، دکتر افشین شریعت مهیمنی، دکتر جلیل شاهی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر غلامعلی شفابخش، دکتر حسین نادرپور، رضا نوروزی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر علی اصغر صادقی، دکتر اسماعیل آیتی، دکتر محمدعلی پیرایش نقاب

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: محمد کریمی گوغری، دکتر ابوالفضل حسنی، امین احمدی، حمزه عرب عامری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“بررسی تاثیر تحریکات لرزه ای با شتاب اوجهای مختلف در رفتار خطوط ریلی با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مرتضی اسماعیلی، حمیدرضا حیدری نوقابی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی منطقه سه شهرداری تهران

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیرعباس رصافی، لیلا لطیفی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی تأثیر برخی عوامل مربوط به شخص و وسیله نقلیه بر وضعیت تقصیر در سوانح ترافیکی کشور

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: فاطمه خسروی شادمانی ، دکتر حمید سوری، دکتر فرید زایری، دکتر الهه عینی، محمد رضا مهماندار

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

مدل سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر جواد علیزاده کاکلر، دکتر رحمت االه قاجار، حمید توکلی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“ساخت و پرداخت مدل انحراف تقاضا در خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین به تفکیک ویژگیهای کاربران”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیررضا ممدوحی، علی برزگرملایوسفی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“ارایه روشی جهت بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت مسیرهای ریلی با استفاده از روش بهینه سازی همراه با مطالعه موردی مسیر بادرود- اردکان”

سال انتشار:۱۳۹۰

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مسعودیقینی، نریمان نیکو، محمد تمنایی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“بررسی سهم سیاستهای مدیریتی حمل ونقل بر انتخاب طریقه های جایگزین سواری شخصی در سفرهای کاری روزانه”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر میقات حبیبیان، دکتر محمد کرمانشاه

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

ضریب رفتار پلهای بتنی با سیستم جداسازی لرزه ای

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر سیّد مهدی زهرائی، امیر خرمی نژاد

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرحهای آرام سازی ترافیک شهری

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر سیداحسان سیدابریشمی، ارسطو کریمی،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی اجزای محدود رفتار تیراهای بتنی تقویت شده پلها با مواد کامپوزیتی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر ابوالفضل عربزاده، رامی عبدالصمد، دکتر فرهاد دانشجو

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

توسعه برنامه ای برای تحلیل غیرخطی روسازیهای انعطا فپذیر

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر منصور فخری، دکتر علیرضا غنی زاده

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

“یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد”

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیررضا ممدوحی، صالحه کامیاب

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر مرتضی اسماعیلی، دکتر محمدرضا احدی، دکتر مسعود فتحعلی، محمد مهر علی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بهینه یابی مسیر حمل ونقل کالا بین مراکز استان ایران، با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر علی خاکساری، سمانه نیازخانی، زهرا قربانپور

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر امیرعباس رصافی، فرشته مومنی، زهرا آسترکی، بهنام امینی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تأثیر افزایش قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل و نقل زمینی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر رؤیا سیفی پور، فاطمه افروز امینی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی، فاطمه باقری خلیلی، دکتر عباس محمود آبادی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بCBR PLUS بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر برای ساخت لایه های روسازی راه

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: حسن طاهز خانی، دکتر علی هاشمی، وحید شریفی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

توسعه یک سیستم دانش مبنای مکانمند جهت پیش بینی تصادفات در مسیرهای برون شهری

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر میثم عفتی، دکتر محمد علی رجبی، دکتر شاهین شعبانی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بهینه سازی مسیر تردد سرویسهای حمل و نقل یک شرکت، با استفاده از خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: حمید مطیعیان، دکتر محمد مسگری، احید نعیمی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تحلیل سرفاصله زمانی به تفکیک ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو در شرایط جریان متراکم ترافیک ناحیه تداخلی آزاد راه

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر نوید ندیمی، دکتر سید صابر ناصر علوی، سید رامتین باقری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: محمد رضا الیاسی، علیرضا باقریه، مسعود جیلانچی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

و سه محوری سیکلی DCP، CBR بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای (در محور قم-سمنان)

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: سینا برازوان، منصور فخری

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

روشی برای طرح اختلاط و بهینه سازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: سید محمود دیباج، امیر کاووسی،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر جبارعلی ذاکری، بهروز میرفتاحی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر حسن طاهرخانی، امیر ابراهیمی مقدم

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر نادر مهرگان، دکتر علی اکبر قلی زاده، فریبرز محمدی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر احمد خدادادی، دکتر جواد سوداگری، امیرحسین اصلانی، حمید صالحی

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری

سال انتشار:۱۳۹۱

نوع: علمی- پژوهشی

نویسندگان: دکتر محمدرضا عدل پرور،

لینک دانلود (برای دانلود کلیک کنید)

 

 معرفی آموزش های فرادرس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *