دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک

نشریه علمی- پژوهشی «هیدرولیک» نشریه انجمن هیدرولیک در رشته مهندسی آب است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و یادداشت تحقیقاتی می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت نشریه هیدرولیک (jhyd.iha.ir) وارد پروسه داوری می شوند.در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

نشریه علمی- پژوهشی «هیدرولیک» نشریه انجمن هیدرولیک در رشته مهندسی آب است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و یادداشت تحقیقاتی می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مدیریت نشریه هیدرولیک (jhyd.iha.ir) وارد پروسه داوری می شوند.در ادامه مقالات نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک برای دانلود آمده است. می توانید برای دانلود هر یک از مقالات از سرور دانلود متلب سایت، بر روی لینک دانلود هر یک از آن ها، کلیک کنید.

عنوان اصلی مقاله پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان فرشاد کوهیان افضل، جمشید موسوی، حسین صدقی، جهانگیر پرهمت
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله الگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریانهای سطح آزاد
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان میترا جوان، مسعود منتظری نمین، سید علی اکبر صالحی نیشابوری
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سد های بتنی قوسی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان سعید یزدانی، محمود یزدانی، محمد تقی احمدی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مجید دلاور، سعید مرید، مهدی شفیعی فر
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله کالیبره کردن خودکار مدل آبهای زیر زمینی با استفاده از بهینه یابی مقید
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان حمید رضا غفوری، بهرام بری
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله شبیه سازی عددی رسوب زدایی مخزن سد سفید رود با اجرای عملیات شاس تحت فشار
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان علی خسرونژاد
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله بررسی عملکرد هندسه طوق در آبشستگی موضعی در پایه پل
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان حسین شریعتی، سعید رضا خداشناس، کاظم اسماعیلی
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله مطالعه ساختار جریان آشفته و بررسی کیفی مکانیسم ورود رسوب به آبگیر جانبی واقع در قوس رودخانه با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان اکبر صفرزاده گندشمین
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله توسعه مدل سه بعدی MP-MPS برای پیش بینی الگوی جریان در گرادیان های شدید هیدرولیکی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان محمد فیاض، مرتضی کلاهدوزان
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله آبشستگی موضعی ناشی از جت های دیواره ای سه بعدی مایل
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان مجتبی مهر آیین، مسعود قدسیان
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

عنوان اصلی مقاله روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی
نوع مقاله مقاله ژورنال
نویسندگان ممد بی جن خان، صلاح کوچک زاده، عبد الحسین هورفر
لینک های پیشنهادی
لینک دانلود مقاله (برای دانلود کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی‎


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *